Murre ja historia

Kylässämme puhutaan omaa paikallista kieltä. Sydänmaan murteen opiskelimisen voit aloittaa täältä.

Kylämme historia ulottuu kauas, sillä alueella on ollut asutusta ainakin pronssikaudelta asti. Lisää kylämme historiasta voit lukea täältä.

Yhdistyksen historia

Sydänmaan pienviljelijä- ja kyläyhdistys ry:n juuret ovat kahdessa kylässä toimineessa yhdistyksessä; Sydänmaan pienviljelijäyhdistys ry:ssä ja Sydänmaan koulupiirin kylätoimikunnassa. Nämä kaksi yhdistystä yhdistettiin 2015 vuoden alusta yhdeksi yhdistykseksi, jonka uudeksi nimeksi valittiin Sydänmaan pienviljelijä- ja kyläyhdistys ry.

Sydänmaan pienviljelijäyhdistyksen alkuaikoina 1920-luvun lopulla 1930-luvun alussa kylässämme ilmestyi Tähkä-niminen käsinkirjoitettu lehti, joista muutamasta lehdestä on säilynyt kopiot meidän aikaamme.